- Både polisen och vi anser att det är lika bra att börja jobba med ungdomarna så tidigt som möjligt. En del är så unga som 13-14 år, säger Inger Tall, projekt­ledare för sociala insatsgruppen och gruppchef på socialtjänstens barn- och ungdoms­avdelning.

Gruppen ska arbeta med de 77 personer i Linköping mellan 13 och 25 år som enligt polisens kartläggning är medlemmar, eller på väg att upptas, i något kriminellt nätverk eller gäng.

Bergagänget

Av de yngre är flera medlemmar i en konstellation som kallar sig Bergagänget. Av de äldre tillhör många de kriminella nätverken M16, Black Cobra eller Asir.

Kartläggningen innehåller personuppgifter om ålder, gängtillhörighet och om personen varit inblandad i eller dömd för brott.

Socialtjänsten hade kännedom om 26 av de 77 genom deras inblandning i gängmiljöer. Ytterligare 28 personer var kända hos socialtjänsten genom att de får ekonomiskt bistånd.

Inger Tall säger att gängkriminalitet knappast är ett okänt fenomen för socialtjänstens personal.

- Men jag ser att inblandningen går ned i åldrarna och att gängen ägnar sig åt grövre brott än tidigare.

Nu ska socialtjänsten kartlägga alla Linköpingsungdomar som sitter i fängelse och när de förväntas återvända till stan. Detsamma gäller ungdomar som är tvångsplacerade på institution.

Folk på fältet behövs

Stöd ska ordnas till samtliga för att hindra att de vänder tillbaka till gamla kompisar och det kriminella livet. Det kan gälla förberedelse för att skola, familj, fritidssysselsättning eller arbetssökande fungerar direkt.

Gruppen ska också söka upp ungdomar och uppmana dem att vända de kriminella nätverken ryggen. Det gäller även dem som inte själva har tagit initiativet.

Så arbetar exempelvis den sociala insatsgruppen i Södertälje där flera kriminella nätverk har starkt fäste.

Corren har pratat med ungdomar som upplevt att de tidigare inte har fått hjälp av socialen när de har velat lämna gänglivet.

Vad blir skillnaden i socialens sätt att jobba nu jämfört med tidigare?

- Jag tror att vi och andra myndigheter samverkar mycket enklare. För någon dag sedan hade vi till exempel möte mellan våra handläggare och poliser där de delade information om en grupp ungdomar. Nu har de samma bild av problemet.