Norrköpings kommun har tidigare gett Kolmården tillstånd att bygga berg- och dalbanan Wildfire i djurparken. Men nu upphäver Länsstyrelsen i Östergötland kommunens bygglovsbeslut, som togs den 8 oktober. Det förklarar länsstyrelsen i ett meddelande på sin hemsida. Enligt länsstyrelsen krävs det en detaljplan för området innan frågan kan prövas. En sådan saknas.

NT har vid flera tillfällen skrivit om kommunens beslut att bevilja Kolmården bygglov för berg- och dalbanan. Det har varit omdiskuterat. Bland annat har boende i området klagat på byggplanerna - och beslutet har överklagats av flera.

Länsstyrelsen förklarar via sin hemsida att området där Wildfire är planerad att byggas på översiktsplanen för området är utpekad som djurpark. Det saknas en detaljplan, vilket länsstyrelsen alltså menar måste finnas för att ett bygglov ska kunna prövas.

Artikelbild

| Kolmården Wildfire Berg- och dalbana Peter Osbeck Mats Olsson

Länsstyrelsen menar att berg- och dalbanan, som kommer att ligga på en plats nära ett naturreservat, kommer att ha stor påverkan på miljön och landskapsbilden.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, förklarar länsstyrelsen.