Tidigare har läkarna skickat läkarintygen direkt till Försäkringskassan. Men sedan i måndags har ansvaret övergått till patienten. De nya rutinerna har börjat gälla i och med införandet av tjänsten "Mina intyg" som sjösatts den här veckan. Numera hamnar läkarintygen automatiskt i den digitala e-tjänsten "Mina vårdkontakter" som kräver e-legitimation för att kunna logga in på. För att inte läkarintygen ska bli liggande där så gäller det att patienten gör ett aktivt val. Antingen genom att själv skicka intygen vidare till Försäkringskassan eller att be sjukvården ta hand om pappersarbetet.

– Som patient kan man välja att läkaren får sköta det om man tycker det verkar krångligt, berättar Lotta Dabro, projektledare, på landstingets Resurscentrum.Om man blir sjukskriven så får man information från sjukvården hur det nya systemet fungerar.

Men för att slippa pappersarbetet gäller det dessutom att patienten formellt ger sitt samtycke, vilket ska ges vid läkarbesöket.

Den nya tjänsten ska ge fördelar både till patienter och sjukvården, enligt Lotta Dabro.

– Patienten har alla sina intyg samlat och de ligger alltid kvar i vårdkontakterna. Man vill ha patienten mer aktiv i sin sjukskrivningsprocess, det är en av anledningarna till att den här utvecklingen sker, säger hon.

För vården ska tjänsten minska administrationen. Tidigare fick läkare hålla reda på vilket papper som skulle skickas vart, när och hur.

– Nu behöver inte läkaren göra något eftersom det går automatiskt. Det är bara i fall där patienten vill ha hjälp som läkaren måste göra ett aktivt val.

Intygen kan även bifogas direkt från Försäkringskassans digitala tjänster exempelvis när patienten ansöker om sjukpenning.

Tjänsten införs successivt i samtliga landsting. När alla har anslutit sig kommer även läkarintyg av andra vårdgivare i Sverige kunna finnas med. Privata vårdgivare måste ha avtal med landstinget för att intygen ska synas i vårdkontakterna.

Målet är att utöka tjänsten ytterligare i framtiden, berättar Lotta Dabro.

– Det finns även andra typer av vårdintyg som vi använder och det finns intresse från försäkringsbolag att finnas med i det här så man får med sådana intyg också.

Ser ni någon risk att läkarintyg kommer "glömmas"?

– Nej, det är ingen större risk än tidigare.

Mer ansvar läggs på patienten, en del upplever det jobbigt med allt pappersarbete när man är sjuk?

– Ja, visst är det så, självklart, men då har patienten valet att ta hjälp av läkaren.