Mästerskapet avgjordes på konferensen Projektforum 05 i Stockholm.

I utslagstävlingen deltog fjorton lag med framstående studenter från sex högskolor och två KY-utbildningar.

I finalen använde man ett dataprogram som simulerar realistiska händelser i ett projekt.

Tävlingsdeltagarna fick då möta krissituationer med bemanningsfrågor, sjukdom och personalkonflikter.

Studenterna måste följaktligen använda alla vanliga projektverktyg för att göra rätt planering och bemanning, och på så sätt försäkra sig om att kostnader, kvalitet och tidplan kunde hållas. Samtidigt måste de se till att den fiktiva personalen var motiverad.

Varje händelse och reaktion från lagen registrerades i datorn och det lag som lyckades styra projektet bäst vann, vilket gjordes av LiU-laget Gröna Linjen som bestod av studenterna Ulf Tjernström från teknisk biologi samt Jesper Altrén och Gerda Nilsson från industriell ekonomi.

På andra plats kom LiU-laget Linkeboda Boys bildad av ytterligare tre studenter från civilingenjörprogrammet industriell ekonomi: Robert Sabelström, Nils Isaksson och Philip Andersson Nobel.

På tredje plats kom laget Quality Steam från Chalmers i Göteborg.