Knappt hälften av östgötarna är valt boende efter hjärtat snarare än omständigheter som ekonomi. Det enligt en stor undersökning som Landshypotek Bank beställt från Kantar Sifos om hur vi svenskar väljer vårt boende. Det placerar länet på plats 14 av 21 i Sverige när gäller nöjdhet.. Nöjdast är man i Halland, medan uppsalaborna och västgötarna trivs minst.

Östergötland sticker ut en specifik punkt: Bara 20% har svarat att deras val av boende påverkas i någon större utsträckning av möjligheten att engagera sig i föreningslivet. Den lägsta siffran av alla län.

Så hur är det då man vill bo? 36% svarar att de vill bo i villa på landsbygden, vilket är fler än vad som gör det idag. 48% vill helst bo i villa i en stad eller tätort, och bara 17% föredrar att bo i lägenhet.

– Trots att mediebilden är att fler och fler vill flytta in till stan visar vår undersökning att man är mycket nöjdare med sitt boende på landsbygden än i städerna, säger Tomas Uddin, marknads- och kommunikationschef på Landshypotek Bank.

– På landsbygden väljer man i högre utsträckning bostad med närhet till naturen och egen trädgård, medan karriärmöjligheter påverkar bostadsvalet mer i städerna

Det finns stora skillnader i landet på hur många som bor så som de drömmer om. De län där man är nöjdast är sådana där många bor på landsbygden; Halland, Kalmar, Jämtland och Gotland. I botten av listan återfinns flera län där många bor i stora städer, till exempel Stockholm, Uppsala och Västra Götaland.

När östgötarna väljer bostad visar undersökningen att det viktigaste är att bo i ett lugnt område, bo nära natur och skog och ha möjlighet att utöva sina intressen. Att ha möjlighet till arbete är relativt viktigt här i länet, medan karriärmöjligheter inte har samma betydelse.

Rapportens viktigaste slutsatser

- Bara hälften av svenskarna har valt bostad med hjärtat och bor som de drömmer om

- Viktigast när svenskarna väljer bostad är att bo i ett lugnt område, nära fritidsintressen och naturen

- Ett boende på landsbygden lockar – tre av tio vill helst bo på landsbygden, men det är bara två av tio som gör det idag

- Villalivet är drömmen för svenskarna – tre av fyra vill bo i villa, idag är det varannan svensk som gör det

- Landsbygdsborna har i högre utsträckning än stadsborna valt sitt boende med hjärtat

- På regional nivå är det hallänningarna som är bäst på att välja boende med hjärtat följt av kalmarborna, jämtlänningarna och gotlänningarna.