Mannen, som är hemmahörande i en mindre ort i Östergötland, hade efter en dom för rattfylleri fått tillstånd att fortsätta att köra bil under förutsättning att fordonet utrustades med alkolås. I maj i år lämnade 55-åringen dock fyra underkända utandningsprov. Transportstyrelsen upplyste då mannen om att hans körkort kunde återkallas. När 55-åringen lämnade ytterligare tre underkända utandningsprov satte myndigheten ner foten. I oktober i år beslutade Transportstyrelsen att återkalla 55-åringens körkort under en tid av ett år och fyra månader.

55-åringen valde att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping. De fyra första utandningsproven berodde, enligt 55-åringen, på att han hade tagit hostmedicin som han fått utskriven på recept. De tre andra underkända proven berodde på att han använt snus som smaksatts med whisky. 55-åringen förklarade för rätten att han är i stort behov av körkort för att kunna sköta sitt arbete.

Förvaltningsrätten konstaterar att mannen vid sammanlagt sju separata tillfällen lämnat underkända utandningsprov. Domstolen bortser från mannens förklaringar och anser att Transportstyrelsen beslut att återkalla körkortet var riktigt.