För ungefär ett år sedan skrev vi flera gånger om brandmäns kritik mot arbetsmiljön och mot ledningen.

– Vi hade känt till att det fanns problem, säger Mari Hultgren (S) från Linköping, direktionsordförande i det räddningsförbund som Linköping och Norrköping gick samman om för sju år sedan.

För snart ett år sedan beslutade direktionen att ta in en oberoende konsult. En enkät till samtliga anställda visade att det mest oroande läget var i Linköping. Därför bestämdes om en djupare analys där och sedan också i Norrköping. Nu har 221 heltidsanställda brandmän i de båda kommunerna djupintervjuats.

I rapporten konstateras att räddningstjänsten har många engagerade och positiva medarbetare och att de flesta arbetsplatser och arbetsgrupper fungerar bra. Det finns ett mindre antal grupper, främst i Linköping som inte bedöms fungera, men förändringar till det bättre har kunnat anas i dem under det senaste halvåret.

I de här grupperna har det funnits en egen arbetsplatskultur som bland annat lett till ett chefsförakt och tendenser till mobbning mot medarbetare som inte anammat brandmännens syn. Vissa brandmän har skapat egna lagar, förhållningssätt och regler, står det i rapporten.

Orsaken bedöms vara en gammal kultur som levt kvar i Linköping. Det beskrivs bland annat som en okunskap kring arbetslivets grundläggande regler och vad medarbetare kan påverka i en politiskt styrd organisation.

– Ett nytt schema är inte en kränkning, säger Mari Hultgren som ett exempel.

– I Norrköping har räddningstjänsten mest varit som vilken arbetsplats som helst. I Linköping har det varit mera av konsensustänkande, säger Håkan Liljeblad (S), från Norrköping som är vice direktionsordförande.

Nu har direktionen beslutat om en tydligare styrning och om kompetensutveckling. Personalrotation i skiften har redan införts.

Ni pratar om ett mindre antal arbetsgrupper, men vi publicerade en kritisk debattartikel undertecknad av över 160 brandmän?

– Då var det flera konflikter som sammanföll. Det var heller inte alla som kände sig bekväma med att deras namn placerades där, säger Mari Hultgren.

Det är en allvarlig anklagelse.

– Det gällde att ställa upp för kompisarna, säger Håkan Liljeblad.

Vad säger de anställda om rapporten?

– Det finns en oro för att den ska väcka upp mycket igen, säger Mari Hulgren.

Ola Björnskiöld i Brandmännens Riksförbund vill egentligen inte uttala sig förrän man hunnit diskutera rapporten i internt.

– Men jag tror inte det är så många som känner igen sig i beskrivningen, säger han.