Det innebär att ägare av vindkraftverk inom området inte kommer att kunna byta ut sina verk mot nyare och effektivare som i de flesta fall också är högre.

– Tidigare har man sagt att man skulle få ersätta äldre verk med lika höga, men om detta är ett definitivt besked lägger militären en hämmande hand över 80 till 85 procent av länets vindkraftproduktion, säger Mats Weinesson, ledamot i ägarföreningen Svensk Vindkraftförenings styrelse.

Han är också en av delägarna i Styra Vind med vindkraftverk i Fågelsta, Motala kommun. De ligger i den tårtbit av stoppområdet i Västra Östergötland där runt 100 av länets 147 vindkraftverk står. Bara i Mjölby kommun står enligt Energikontoret i Östra Götaland 66 av dem.

Artikelbild

| Vindkraft. Militären sätter inte bara stopp för vindkraftsbyggen i stora delar av Östergötland utan komer också att säga nej till att byta ut gamla mot nya.

Beskedet kom från Försvarsmakten på Vindkraftsdagen arrangerad av Energikontoret i Östra Götaland i torsdags. Den samlade ett 40-tal vindkraftsentreprenörer, tjänstemän från länets kommuner och representanter från organisationer för att diskutera vindkraftens framtid i Östergötland. I slutet av dagen stod ett besök av Martin Eliasson, arkitekt från Försvarsmakten, på programmet. Många av de församlade hoppades på kompromissvilja från försvarets sida och var spända på ett besked om huruvida gamla vindkraftverk skulle få bytas ut.

Martin Eliassons besked var tydligt. Inga nya vindkraftverk högre än 20 meter innanför den cirkelrunda gränsen med en diameter av 4,4 mil runt Malmen kommer att beviljas, inte ens om de ska stå en meter innanför gränsen. Och även om varje enskilt ärende om att få ersätta ett befintligt vindkraftverk kommer att prövas, blir det nej från Försvarsmakten.

– Jag är besviken på att försvaret är så ovilliga till att kompromissa. De ställer sig över det civila samhället trots att vi haft fred i över 200 år. Det handlar om företag som sammanlagt investerat tre miljarder som inte kan utveckla sin verksamhet, säger Mats Weinesson.

Stoppområdet för Malmens flygplats definierades 2010. En stor del av länets yta där vindförhållandena är goda finns inom området. Linköpings kommun ligger helt inom stoppområdet och Mjölby till största del. Även delar av Norrköpings, Vadstenas, Finspångs, Motalas, Boxholms, Kindas, Åtvidabergs och Söderköpings kommuner hammnar innanför gränsen.

Artikelbild

| Vindkraft. Militären sätter inte bara stopp för vindkraftsbyggen i stora delar av Östergötland utan komer också att säga nej till att byta ut gamla mot nya.

Orsaken till att området tillhör Försvarsmaktens riksintresse är att det bedrivs helikopterutbildning på flygflottiljen i fredstid och att flyg och helikoptrar ska kunna undgå fiendens radar på låg höjd i ofred. Nyetableringen av vindkraft brottas med många hinder. Inte minst dålig lönsamhet till följd av låga elpriser, men också en opinion mot vindkraft från naturvård och grannar (vilket i högsta grad gäller etableringen i Norrköpings och Söderköpings kommuner). Men i övriga kommuner är det ändå Försvarsmaktens embargo som gjort att den i princip stannat av helt.