Vart tredje år gör Rikspolisstyrelsen en stor undersökning för att ta reda på hur landets poliser ser på sin arbetssituation. Resultatet för Östergötlands del är närmast alarmerande. Det så kallade nöjd medarbetarindex hamnade bland länets poliser på 45, där maxresultatet är 100. Vid den förra undersökningen låg Östergötlands index på 57. Faktum är att det endast är poliserna i Norrbottens län som är lika missnöjda med sin arbetssituation. Det visar undersökningen som gjorts bland 22 000 poliser.

– Vi tar resultatet på mycket stort allvar. Med så här tydliga signaler är det viktigt att vi vidtar åtgärder både på kort och lång sikt för att förbättra trivseln och arbetsmiljön. Nu är det framåt som gäller, säger länspolismästare Ulrika Herbst.

Hon tror att det utbredde missnöjet bland poliserna till stor del beror på den omorganisation som myndigheten har genomgått sedan 2011.

Artikelbild

– Men förändringen har vi ruskat om ordentligt i en i grunden traditionell polisverksamhet. Det förändringsarbetet gör ont och påverkar många i vardagen. Vi fortsätter att göra justeringar så att det ska bli så bra som möjligt för medarbetarna och verksamheten.

Thomas Agnevik, polisförbundets ordförande i länet, delar uppfattningen att omorganisationen ligger bakom det utbredda missnöjet. Han pekar också på det tidigare ledarskapet inom myndigheten.

– Jag tycker att de låga siffrorna ger en bild av det tidigare ledarskapet under länspolismästare Mats Löfving. I dag heter länspolismästaren Ulrika Herbst och vi har ett mycket mer öppet klimat i dag. En annan förklaring till de låga siffrorna kan vara den oro som skapades i och med omorganisationen för drygt ett år sedan, säger Agnevik till Norrköpings Tidningar.

Poliser som Corren talat med vittnar om ett dåligt arbetsklimat som inte minst beror på bristande förtroende för den högsta polisledningen.

Artikelbild

– Vi litar på våra närmsta chefer, men stegen där ovanför är det ingen som litar på. Det gör att vi nästan i stället vill göra tvärtom mot vad ledningen säger, uppger en polis som inte vill framträda med namn.

Ulrika Herbst säger att hon vill förbättra informationen till medarbetarna, som hon beskriver som "kloka och engagerade".

Artikelbild

– Vi måste fortsätta arbetet med att skapa möten mellan polisledningen och medarbetarna ute i verksamheten. Jag är övertygad om att de kommer att ta den utsträckta handen för att arbeta med oss för att nå en förändring. Vi måste bli tydligare och offensivare med att förmedla tankar, inriktningar och beslut.

Flera poliser önskar en polisledning som har förmågan att lyssna.

– Så gott som alla i fotfolket vill jobba hårt och göra mycket, men få högre chefer lyssnar på vad vi ser som viktigt och som bör prioriteras.

Fredrik Quist

Jenny Eriksen