Ett antal olika aktörer inom besöksnäringen i länet tog emot representanter från utredarna på Linköpings slott, med landshövding Elisabeth Nilsson och regionens fullmäktigeordförande Eva Andersson (S) som värdar.

Senast en statlig offentligt utredning satte klorna i svensk besöksnäring var 2004.

– Det var samma år som Facebook slog igenom. Särskilt inom digitaliseringen är det en helt ny värld i dag. Bland annat därför är den här utredningen viktig, säger Kristina Algotson som annars vd för BFUF, besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. .

Artikelbild

| Stina Algotson, huvudsekreterare i en statlig utredning om svensk besöksnäring.

En ny sammanhållen politik för besöksnäringen står på agendan. Nya strukturer och insatser för besöksnäringen ska bidra till en internationellt konkurrenskraftig näring med hållbar tillväxt, lönsamt företagande och sysselsättning i hela landet. Kristina Algotson är imponerad över att Östergötland har kommit långt i sitt strategiarbete, och i samverkan.

– Regionsamarbetet mellan kommunerna är bra för besöksnäringen. Det är bra att man tidigt tog med besöksnäringen som en strategisk fråga, säger Algotson.

På mötet diskuterade man hur olika stora företag inom besöksnäringen kan samverka. Elisabeth Nilsson är nöjd med besöket.

– Det är glädjande att den här utredningen är tillsatt och jag ser fram emot resultatet av den.

Artikelbild

| Bergs slussar.

Hon tycker att kompetensutveckling och utbildning inom besöksnäring är viktigt. Men hon tror inte på gymnasieutbildningar inom turism:

– Vi behöver sikta in oss på en annan målgrupp som är äldre och som redan finns inom näringen. Kvalificerade yrkesutbildningar är en bra lösning i stället, säger Elisabeth Nilsson.

Artikelbild

| Bamse på Kolmården.

Pangnyheten om att danska vattenleklandet Lalandia överväger etablering i Motala med tänkbara 500 nya jobb i kommunen, diskuterades aldrig på mötet. Det är en etablering som kan jämföras med att en större industri flyttar in. Det skulle kunna få direkt betydelse för arbetsmarknaden men också ge ringar på vattnet inom andra näringsgrenar.

Vad kan staten göra för att underlätta en sådan etablering?

Artikelbild

| Kolmårdens nya attraktion, Wildfire.

– Om man jämför med en industri kan det ju handla om infrastruktur och liknande. Men det är en privat verksamhet som ska stå på egna ben. Länsstyrelsen kan hjälpa till med att vara snabbfotad, en snabb hantering av överklagade detaljplaner till exempel, svarar Elisabeth Nilsson.

Kristina Algotson säger så här:

Artikelbild

| Gamla Linköping

– Från nationellt håll behöver man förstå hur besöksnäringen fungerar. Den består oftast av flera både små och stora aktörer. Både offentliga och privata. Vi kanske är bra på att förstå vad fordonsindustrin betyder för arbetsmarknaden men alla är inte lika bra på att förstå besöksnäringen.

Hon vill inte uttala sig direkt om Lalandias etablering.

Artikelbild

| Vadstena slott, under Mjölbys abutirientbal, 2013.

Men vad behöver en kommun tänka på i ett sådant läge?

– Det viktigaste är att man gör rätt analyser om vad en sådan etablering innebär. Då kan man också fatta rätt beslut, säger Kristina Algotson.

Artikelbild

| Omberg- utsikt från Marbergen där skogen nedanför blandas till en mosaik av löv och barr.

Utredningen ska vara färdig i december 2017. Utredarna ska besöka samtliga 21 län i Sverige.