Jordbruksmark på östgötaslätten kostar rejält mycket.

– Snittpriset i slättbygden ligger på 240 000 kronor per hektar, säger Martin Sundström, agronom och fastighetsmäklare på LRF Konsult.

Vid en presentation på LRF Konsults kontor i Vadstena redovisades åkermarkspriserna för 2017 och prisutvecklingen över tid tillsammans med information om spannmålsgårdens lönsamhet. Åhörarna bestod till största del av representanter från olika banker.

Artikelbild

| Ökning. Den bördigaste marken i Sverige har ökat från cirska 60 000 kronor per hektar år 2004 till förra årets rekordnivå på 350 000 kronor.

Delar av Skåne och östgötaslätten har landets bördigaste mark och kallas i den redovisade statistiken region 1. I landet som helhet ligger genomsnittspriset på åkermark i den regionen på 340 000 kronor per hektar.

I Östergötland ligger snittet på 240 000 kronor per hektar och har en spridning mellan 200 000 och 400 000 kronor per hektar. För att hamna i LRF:s statistik över markpriser måste försäljningen skett på den öppna marknaden och köpet måste ha omfattat minst fem hektar åkermark. Priserna är omräknade så att de bara omfattar åkermark. Bostadshus, djurstallar, ekonomibyggnader och skogsmark finns inte med.

Priset för åkermark på östgötaslätten sjönk lite i förhållande till året före, men totalt sett har priset för den marken ökat mycket senaste åren.

Vad sänkningen nu beror på är oklart.

Artikelbild

| Dyrast. Priset på östgötaslättens bördiga mark är blan det högsta i landet.

– Är det en tillfällig andhämtning eller har vi nått ett tak, frågar Sundström.

Region 2 består i Östergötland av Norrköping, Vikbolandet och Söderköping. Inom den regionen ses en rejäl prisökning. Snittpriset per hektar ligger på 164 000 kronor för 2017 och låg året före på 117 000 kronor.

Priserna har stigit trots att lantbruksföretagen under samma period inte har uppvisat någon ökad lönsamhet.

Den mark som sålts har framförallt varit tillköp, det vill säga redan befintliga lantbruksföretag har köpt till mera mark.

– Det är inte ofta stora jordbruk säljs, säger han.

Även region 3, som i Östergötland består av Kindabygden, Valdemarsviksbygden, Finspång och norra delarna av Motala och bort mot Ljungsbro, har haft en positiv prisutveckling under 2017. Snittpriset låg förra året på 108 000 kronor per hektar.

I övriga områden, region 4 och 5 i Östergötland, skedde inga markförsäljningar och därför kunde heller inga priser redovisas.

Anledningar till prisökningen antas bero på den låga räntan och att prisutvecklingen i sig innebär att markköp ses som en bra investering.

– Vi har också haft stabila priser på mjölk, säger Martin Sundström.