Rätten förklarar domen med att den inte tror att hon bara ville träffa väninnor i Wien, utan domstolen är övertygad om att hon ville till Syrien. Och det är en kriminell handling i Österrike. Därav straffet på ett års fängelse, varav 11 månader villkorligt.

Innan domen avkunnandes sade flickans pappa att han tyckte att åklagarens bevisning var tunn och att det vore orättvist om dottern dömdes. Men när det väl stod klart att det blev fällande dom var han glad att hon inte behöver sitta av straffet i Österrike, utan att hon är fri att åka hem.

Jag har hennes pass i fickan, säger han och pekar på jackfickan.

Ska "avprogrammeras"

Flickan kommer att åka hem i sällskap av svensk polis och hon kommer inte att få följa med föräldrarna hem. I stället tas hon till ett behandlingshem för "avprogrammering".

Hon har ju hjärntvättats med ideologi kan man säga, säger pappan.

Flickan kan överklaga domen om hon vill. Vid dagens rättegång i Wien nekade flickan till brott.

Hennes beslagtagna mobiltelefon var åklagarens främsta bevismaterial. I den finns bilder på avrättningar utförda av IS och chatthistorik, där hon bland annat gläds över terrordåden i Paris.

Flickan tog sig med buss och tåg via Köpenhamn och Berlin till Wien. Föräldrarna hade märkt hur hon radikaliserats den senaste tiden och slog larm när hon försvann från hemmet i Linköping. De misstänkte att hon var på väg att ansluta sig till IS i Syrien.

"Tanken är fri"

Flickans advokat Wolfgang Blaschitz ansåg inte att åklagaren hade tillräckligt på fötterna för att döma henne för terrorbrott. Om det som flickan skrivit i exempelvis meddelanden och chattar sade han:

Tanken är fri.

Han anspelade också på flickans unga ålder och att hon varit naiv.

När flickan kommer hem till Sverige ska socialtjänsten utreda vilket stöd hon och hennes familj behöver.

Vi följer den plan vi har. Socialtjänsten kommer att ge henne det stöd och den hjälp vi kan ge. Det vi önskar är att hon kan komma hem så snabbt som möjligt efter det här, och det finns väl en förberedelse för det också, säger Elisabeth Gustafsson (S), ordförande i socialnämnden i Linköping, till TT.

TT: Spelar det någon roll att hon fällts för brott i ett annat land?

Nej, hon är ju inte dömd för någonting i Sverige, säger Elisabeth Gustafsson.