En fantastiskt kreativ, fantasifull målare gör nu nedslag på Konstgalleri Vättern. Det är den Kanadafödda Jennifer Saxell, som numera inspireras av den "sydskånska småstadsidyllen". Det som exempelvis har manifesterats i en bildbok från Ystad, där utsnitt från stadsarkitekturen har fått ett nytt liv med sina fritt konstruktivistiska vinklingar och härliga färgsättning. (Tänk om konstnären skulle sätta samma liv i Linköpings raklinjerade gator och arkitektur!)

Men på den här utställningen är byggnads- och naturmotiven framdanade ur fantasin. Helt otroligt! Utöver de härliga perspektiven så ger de upphov till spännande sagoberättelser, som dessutom förstärks av små poetiska texter i anslutning till bilderna.

Jag kommer att tänka på den syntetiska kubismen, där man sammanställer utsnitt av olika motiv, men här livfullt och färgberikat. Särskilt när det finns så många enskilda detaljer i motiven som lever sitt eget liv.

Artikelbild

Swimming with uncertainty, olja, vinyl, bladguld på duk

Bland alla dessa sköna skapelser gör jag nedslag i "Invincible" - där hus, träd och grönområden flödar" under en virvlande sol, och "Swimming with uncertainty", där poesin avslutas med raderna: "Längtan efter tillfredställelse som kanske aldrig skulle förverkligas. Det märkliga är ändå att det var mödan värt."

I detta sistnämnda motiv vandrar människor mellan husen, mot den avsmalnande gatan som leder mot några grönskande träd. I skikten under finns den gula himmelsfriden, och den simmande värld som både påminner om vårt ursprung och vår död.

Så här kan man fantisera kring många av Jennifer Saxells målningar. Se utställningen och bli om inte annat barn på nytt!