Liberalerna i Region Östergötland vill se en ordentlig genomlysning av regionens ekonomi för att komma tillrätta med ständiga underskott. Två konkreta vallöften presenterades i förra veckan. Det ena var att se över kostnader i samband med konferenser och utbildningar, det andra att se över antalet regionråd och vilka ansvarsområde de har.

Samma dag som vallöftena presenterades beslutade regionstyrelsen att utöka arvodena för tre av de tyngre politiska uppdragen i Region Östergötlands politiska ledning. Ett beslut som Liberalerna stod bakom tillsammans med övriga partier i koalition för Östergötland – MP, S och C.

– Det kan verka underligt utifrån sett, säger Anita Jernberger (L), regionråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor.

– Det här är en kompromiss, men jag kan säga dig att det var inte med lätt hjärta. Nu ingår vi i majoriteten och vi har kommit överens om den kompromiss som ligger och då står vi för det. Jag vill inte ta upp enstaka detaljer, vi har fört en diskussion och ställt oss bakom beslutet. Diskussionen har även förts i den politiska ledningsgruppen.

Menar du att vallöftet ni gav inte gäller nu utan först till nästa val? Alltså det som hålls 2022?

– Ja, så är det. Den här är ju satt och då har man kommit överens och då måste man stå bakom det. Med vårt vallöfte visar vi för väljarna vilken inställning vi har och hur vi kommer att förhandla inför kommande mandatperiod.

Liberalernas ledamot reserverade sig inte mot beslutet trots att partiets linje, enligt Anita Jernberger, egentligen är att minska antalet heltidsarvoderade politiker i Hälso- och sjukvårdsnämnden för att kunna öka på uppdraget för de tre vice ordförandena i de två regionala nämnderna.

De nya arvodena som ska gälla under nästa mandatperiod är baserade på riksdagsmännens heltidsarvode som är 65 400 kronor i månaden.

En av de tre politiker som får sitt arvode höjt är vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, den nämnd där Anita Jernberger har varit ordförande under den gångna mandatperioden.

De två övriga vars arvoden höjs från 30 procent till 50 procent är ordförande och vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

– Sedan landstinget blev region finns inte en möjlighet att ta ett politiskt ansvar för så stora nämnder som regionutvecklingsnämnden och trafik och samhällsplaneringsnämnden med den lilla procentsats som fanns, säger Anita Jernberger.

Vänsterpartiet har reserverat sig mot beslutet om arvoden för kommande mandatperiod. De vill istället införa ett övre tak på arvoden för samtliga förtroendevalda på 5/8 prisbasbelopp per månad efter skatt. Idag motsvarar det enligt Vänsterpartiets beräkningar 28 438 kronor. Vänsterpartiet vill inte heller höja arvodena för de tre politikerna som nu får 13 000 kronor mer i månaden i arvode.

Uppräkningen gäller för den kommande mandatperioden. Av tradition fattas alltid beslutet om arvoden före ett val. Det är för att minska risken att politikerna gynnar sig själva. Formellt fastställs beslutet av regionfullmäktige efter valet.