Det aktuella området ligger öster om sjön Åsundens inlopp till hamnen i Horn. En detaljplan med tomter för 14 villor och ett grupphus/flerbostadshus antogs för området 1989. Tre tomter blev sålda innan intresset dog ut.

Nu finns en viss efterfrågan på villatomter i Horn igen. Därför vill samhällsbyggnadsnämnden att en ny detaljplan tas fram med större villatomter som blickar ner mot Åsunden. På andra sidan vattnet ligger Horns småbåtshamn

I samband med ny detaljplan ska även behovet av parkeringsplatser till kyrkogården strax intill utredas.

Syftet med planen är att öka folkmängden i Horn, säkerställa ett brett serviceutbud och att trygga förskolans placering som i dag har ett tillfälligt bygglov.