Det var den 15 augusti 2017 som miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Kinda kommun beviljade Rimforsa IF bygglov för en träläktare på det nya idrottsområdet på Hackel i Rimforsa.

Beslutet gick till prövning hos länsstyrelsen som avvisade klagomålet den 19 december. Det ledde i sin tur till att länsstyrelsens beslut överklagades nyligen.

Den klagande anser att läktarens placering "blir direkt olämplig" med tanke på risken för störande ljud (rop och skrik) och spring i området.

Därför borde läktaren i stället placeras på fotbollsplanens andra långsida (mot riksväg 23/34) och i närmare anslutning till parkeringen på området.

Enligt länsstyrelsen finns inget alternativ för annan placering av läktaren.

Av överklagan framgår även synpunkter på att belysningen med sitt starka ljus vid den nya fotbollsplanen kommer att bli störande för den närmaste omgivningen.

Den klagande anser dessutom att ärendet borde ha innehållit mer information och dialog med de som närmast berörs av läktarbygget och belysningen på området.