Enligt polisen tycks tjuvarna i första hand vara ute efter att stjäla dyrbar gps-utrustning som monterats i traktorer och andra typer av lantbruksmaskiner.

Från april och fram till den 14 augusti har 23 stölder av denna typ anmälts i polisregion Öst. Stölderna har skett i såväl Östergötland som Södermanland. De senaste stölderna skedde i Julita och Gammalkil och anmäldes till polisen under tisdagen. Under förra veckan skedde fem liknande stölder i trakten av Motala. Vid en dessa stölder, som skedde i Österstad, stals utrustning till ett värde av 300 000 kronor. Tidigare i augusti drabbades gårdar i Skänningetrakten.

I flera av fallen har traktorerna stått parkerade i låsta maskinhallar eller liknande utrymmen.

Polisen uppger att en stöldliga kan ligga bakom den senaste stöldvågen och manar till vaksamhet. Polisen uppmanar allmänheten att vara uppmärksam på fordon som rör sig i områden där de normalt inte hör hemma.

Liknande stölder har också skett inom polisregion Mitt och polisen misstänker att stölderna i de båda polisregionerna har ett samband.

"Polisen är mycket intresserad av tips och iakttagelser som kan leda till att dessa brott kan klaras upp", skriver polisen på sin hemsida. Tips kan lämnas på 114 14.