‚KONST

Maria Nordin, målningar, etsningar

Galleri Skådebanan

Artikelbild

"Karin i ränder", olja.

Pågår till 9 december


De färgglada ränderna återkommer i alla målningar, likt ett hemvävt,sammanbindande trygghetsskapande. Två motiv är särskilt fascinerande.Den första är "Hanna och ängen", där flickan med den rödrandigaklänningen vagt framträder med sina kroppskonturer och bäddas in i endiskret blomstrande äng. Den andra är "Karin i ränder", där ocksåbeklädnaden starkt accentueras i förhållande till de vagt formadeanletsdragen.

Som en motvikt till dessa finns "Första skoldagen", där denavporträtterade flickan framträder i en färgstark, fotobaserad skepnad,som påminner lite om Ola Billgrens superrealistiska 60-talskonst. Detär intressant att filosofera lite kring flickornas olika framträdanden,från det textil-starka och smått kroppsutplånade uttrycket till dethelgjutna, starkt realistiska.

Utöver det starka måleriet visa Maria Nordin även exempel på sinakänsligt formade etsningar. Särskilt fastnar jag för motivet "Ro", sommed sina ljusskuggade partier och sin fina linjeföring, faktisktassocierar till de stora holländska 1600-talsmästarna.