Regeringen har fattat ett beslut om en lagrådsremiss gällande snabblån, eller sms-lån som de oftast benämns. I lagförslaget föreslås bland annat att räntorna för snabblån inte ska tillåtas vara högre än 40 procent av referensräntan.

Nu är det dags att sätta stopp för lekstugan och ockerräntorna som har funnits på marknaden, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

I dagsläget är det möjligt för kreditgivare att bevilja lån där den effektiva räntan ibland uppgår till flera tusen procent.

De här lånen riktar sig ofta till svagare konsumentgrupper. Lånen är ofta små, men med de höga räntorna hamnar många i en situation där man inte längre kan betala tillbaka, säger migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S).
Med det här förslaget ska en konsument som lånar 1 000 kronor inte behöva betala mer än totalt 2 000 kronor.

Pressas redan

Om den tilltänkta lagen går igenom är det inte första gången som aktörerna på snabblånemarknaden pressas av hårdare regler. 2014 fick till exempel Finansinspektionen befogenhet att granska och pröva bolagen som tillhandahåller den här sortens lån.

Trots det har skulderna fortsatt att öka. 2014 hade Kronofogden mottagit 56 000 ansökningar om obetalda snabblån. Året därpå låg siffran på 62 000, visar en granskning som Dagens Nyheter gjorde i våras. Regeringen anser dock att det nya lagförslaget har bättre förutsättningar att göra skillnad.

Kraftfull reglering

Att införa ett tak för räntan innebär en mycket kraftfull reglering. På den här marknaden har vi sett många fall av ocker och skyhöga räntor och det är naturligtvis inte okej, säger Heléne Fritzon.

Vissa bedömare anser att det nya lagen, om den klubbas igenom, skulle kunna innebära slutet för snabblånemarknaden. Men enligt Per Bolund är det inte tanken med förslaget.

Vi är övertygade om att aktörer som erbjuder korta krediter kommer att finnas kvar. Syftet är att den här verksamheten ska bedrivas inom mer rimliga ramar, säger han.