Stall Kvickstorp ligger intill den krokiga vägen vid Fallasjön, ett par kilometer utanför Åtvidaberg på vägen mot Falerum.

Här hittade Maria Cederlund och maken Leif Lourie den hästgård de länge letat efter.

– Vi flyttade hit från Nynäshamn 2012 och trivs jättebra, säger Maria Cederlund.

Artikelbild

| Hästgård. Hästen Neo låter sig gärna klias.

I hagarna vid stallet betar familjens två egna hästar tillsammans med tio inackorderade. Intill står ridhuset, som byggdes för två år sedan.

Underlaget består av fibersand. Som alla underlag i ridhus blir det torrt, och riskerar att damma. Lösningen är att vattna underlaget och hålla det fuktigt. Till det går det åt stora mängder vatten.

– Vi har egen brunn på gården, men vi har prioriterat att ha det till hushållet och till att ge hästarna vatten, berättar Maria Cederlund.

– Jag har kört och hämtat vatten i sjön tidigare, fortsätter Maria och beskriver de tidsödande vändorna till sjön och därefter jobbet att sprida vattnet i ridhuset.

Artikelbild

| Dusch. Leif Lourie, sonen Casper och Maria Cederlund håller koll på vattenspridarna i ridhuset.

Det är Maria som jobbar i stallet. De hästägare som har sina hästar inhyrda har fullservice elva månader om året.

Maken Leif Lourie är IT-ingenjör, men är inte bara sysselsatt med att söka svara på IT-frågor. Han funderade på en bättre lösning för bevattning av ridhuset och utgick från ett räkneexempel:

Artikelbild

| Fälls in. Träställningen fälls in när ridhuset är färdigvattnat.

– Om det regnar en millimeter så blir det 1000 liter vatten som rinner från ridhustaket.

Tanken om att ta tillvara på regnvattnet föddes. Leif sökte färdiga koncept för regnvatten, men hittade inga.

Artikelbild

| På rad. Fyra vattentankar ger fyra kubik regnvatten.

– Det finns ju professionella och dyra lösningar med sprinklers i taken, men inga för hur man tar hand om regnvatten.

Leif är entusiastisk när han visar hur sin egen snillrika lösning, som än så länge bara installerats på ena långsidan av ridhuset.

Artikelbild

| Egen idé. Leif Lourie klurade och tog fram en egen lösning för att ta vara på regnvatten.

– Tanken är att göra motsvarande på andra sidan, säger Leif medan han visar den bortre ytterväggen.

Där står fyra vattentankar om vardera en kubik i anslutning till stuprännor med fällbara utkastare. Från dem går ett krökt rör ner i tanken, väl förslutet med en mudd.

Artikelbild

| Köksredskap. En hushållssil håller skräp från ridhustaket borta.

Så, när regnet faller över Kvickstorp rinner det från halva ridhustaket via stuprännor och rör ner i tankarna. För att slippa få med småskräp sitter enkla hushållssilar mellan rör och tank.

– Enkelt, eller hur, säger Leif och visar vidare hur de fyra tankarna är ihopkopplade med rör.

Artikelbild

| Utkastare. Stupröret har försetts med utkastare som leder regnvetten ner i en rör.

Det har blivit dags för demonstration av anläggningen. Inne i ridhuset löper en kraftig slang om 100 meter längs tre av ridhusväggarna.

Från väggen har Maria fällt ut träställningar som håller slang och sprinklers på plats.

Artikelbild

| Fäller in. Casper fäller tillbaka träställningen.

– Jag byggde dessa för att få vattnet att spridas en bit från väggen, säger Leif.

Han startar en pump med kraft att sprida 150 liter i minuten. Snart snurrar spridarna.

Artikelbild

Leif ser nöjt på medan ridhusbotten blir fuktig och skiftar färg. I tankarna utanför sjunker vattennivån.

– Det är en förhållandevis billig lösning, kanske har det kostat runt 20 000 kronor. Förhoppningsvis klarar vi att behålla vattnet i brunnen också.

Artikelbild

Maria ler när hon berättar att hon vill ta vara på de droppar som faller. Om tankarna är fulla vid regn, startar hon systemet.

– När det regnar ordentligt passar jag på att vattna ridhuset.

Båda vill visa sin lösning och inspirera andra stallägare.

– När man ser hur lösningen är uppbyggd, är det lätt att göra likadant, säger Leif.