Mellan den 17 juli och den 9 augusti i år deltog brandmän från RTÖG i bekämpningen av de omfattande skogsbränderna i bland annat Älvdalen, Dalarna, Jämtland och Gävleborg. Brandmän avbröt i flera fall sina semestrar för att hjälpa till att släcka skogsbränderna.

RTÖG har vänt sig till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och begär ersättning för de kostnader som insatsen medförde. Totalt kräver RTÖG drygt 5,8 miljoner kronor i ersättning, varav drygt 4 miljoner kronor avser personalkostnader och 1,7 miljoner kronor avser ersättning för materiel- och fordonskostnader.

MSB har ännu inte fattat något beslut och har bland annat krävt att RTÖG ska precisera vissa kostnader.