- Det finns frågetecken som gör att vi beslutat att ta om valkonferensen, säger Johan Andersson, distriktsordförande för Socialdemokraterna i Östergötland.

Bakgrunden är att Socialdemokraterna i länet haft som praxis att alla 13 delegationer från arbetarkommunerna i länet ska ha fulltaliga delegationer på distriktskongresserna.

Lösa boliner

- För att nå fulltalighet har delegationerna kompletterat sina delegationer, med medlemmar som inte varit korrekt utsedda ersättare, utan de har utsetts på plats. Tidigare har vissa arbetarekommuner tagit årsmötesbeslut där delegationsledningen fått delegerat att fylla sin delegation på plats om det behövts. Det har inte skett denna gång, säger ombudsman Roger Berzell som uppger att man från och med nu kommer att följa stadgarna till punkt och pricka.

Alla som röstar på valkonferensen ska vara korrekt utsedda.

Gott om tid

En annan miss när riksdagslistan klubbades denna gång var att revisorerna inte granskade ombudsförteckningen inför valkonferensen:

- Nu får samtliga arbetarkommuner god tid på sig att ha nya möten då de kan utse ordinarie och ersättare till valkonferensen. Samtliga protokoll från arbetarkommunerna kommer att begäras in och granskas av bland annat mig personligen och utöver detta ska revisorerna granska ombudsförteckningen, säger Roger Berzell.

Beslutet om att underkänna den klubbade riksdagslistan tog distriktsstyrelsen på ett extrainkallat telefonmöte i går kväll.