Det gjordes många bostadsaffärer 2018. 54 000 villor bytte ägare i Sverige, vilket är rekord enligt Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrättsmarknaden nådde däremot inte riktigt upp till toppåret 2017. 102 000 bostadsrätter såldes, vilket var 6 000 färre än året innan.

Svenskarna köpte under året bostäder för drygt 400 miljarder kronor, 7 procent mindre än 2017 men 4 procent mer än 2016.

När årets prisförändringar summeras hamnar både villor och bostadsrätter på noll. En uppgång i början av året raderades ut av en lika stor nedgång på slutet.

Även på den östgötska villamarknaden var priserna oförändrade. Men det skiljer en hel del mellan kommunerna. I Finspång steg priserna under året med 10 procent, i Mjölby med 5 och i Motala med 1. I Norrköping sjönk villapriserna med 5 procent medan de var oförändrade i Linköping. I övriga kommuner gjordes för få husaffärer för att Svensk Mäklarstatistik ska lämna ut några procentuppgifter.

På bostadsrättsmarknaden avvek Östergötland från rikssnittet under 2018. Priserna i länet sjönk med nästan 9 procent. Mest föll priserna i Linköping, 11 procent, följt av Mjölby 8 och Finspång 7. I Norrköping var priserna oförändrade och i Motala steg de med 10 procent.

Under det sista kvartalet 2018 sjönk bostadspriserna rejält i Östergötland – villorna med 6 procent och bostadsrätterna med 8. Den nedgången var större än rikssnittet som låg på minus 3 respektive minus 2 procent.