Koncernen lanserade på torsdagen ett frivillighetsprogram till anställda på tjänstemannaorterna. Programmet slår hårdast i Stockholm där man vill skära ned med 1 450 personer. I Linköping handlar det om 150 personer som kan ansöka om att gå frivilligt. Övriga orter är Göteborg (270 personer), och Karlskrona (40 personer).

– Det som arbetar på produktionsorterna i Borås och Kumla berörs inte av erbjudandet om frivillig avgång. Där pågår fortfarande förhandlingar. Enligt vad ledningen har kommunicerat har man nu inga nya sparprogram att presentera efter det här, säger Karin Ronander på Ericssons pressavdelning till tidningen.

Till årsskiftet

Ericsson-ledningen har fattat beslut om att 3 000 anställda ska bort från företaget i Sverige, i ett led att få ordning på ekonomin. Fack och arbetsgivare ska nu vara överens om lösningen som innebär att totalt 1 900

tjänstemän lämnar Ericsson. För att få frivillig avgång måste de ansöka, och sedan får de besked i början av december. Sista arbetsdag blir 31 december.

I stora drag bygger erbjudandet på först uppsägningstiden som baseras på anställningsår och sedan ett avgångsvederlag som är en klumpsumma, också baserad på anställningsår. Efter det kommer ett extra försäkringsskydd om man inte har hittat ett jobb efter en viss tid.

– Då kan man erbjudas en förlängd månadslön, en månad i taget i upp till fyra–fem månader, säger Karin Ronander.

"Gambling"

Nyligen blev det klart att 150 ingenjörer från Ericsson i Linköping byter arbetsgivare i ett avtal med Combitech i Linköping. Med den senaste nedskärningen skulle det i så fall betyda att 300 personer lämnar Ericsson i Mjärdevi som i dag har drygt 1 100 anställda.

Per Norlander, koncernfacklig förhandlare från Sveriges ingenjörer, understryker att fack och ledning är överens om lösningen med frivillig avgång. Men han anser att Ericsson går fort fram:

– Vi rekommenderar alla som väljer att gå frivilligt att kontakta Trygghetsrådet och diskutera sin personliga situation. Det är lite gambling för dem, men vi tror ändå att de som tar det här paketet kommer att fungera. De flesta har inte så svårt att få nytt jobb.

"Svårt att förstå"

Han tycker också man riskerar att förlora kompetens när ledningen nu också pekar ut avdelningar och områden där man avser att skära ned.

– Det blir baserat på var i huset man sitter, om man ska få erbjudandet om frivillig avgång. På Ericsson i Linköping bygger mycket på att man flyttar mellan verksamheter. Risken är att man inte vågar flytta till ett visst område, eller att man inte vågar stanna kvar någonstans ... eftersom man riskerar att bli uppsagd. Det är inte bra för företaget .

Han är också starkt kritisk till Ericssons nyrekrytering, som offentliggjordes samtidigt som nedskärningsplanen:

– Man ska alltså rekrytera personer med samma kompetens som man säger upp. Men de man rekryterar har ingen erfarenhet. Det här är väldigt svårt att förstå, säger Per Norlander.