Färsk statistik från Svensk Mäklarstatistik visar att det är Linköpings bostadsrätter som tappat i pris det senaste året, minus 7 procent. Norrköpings bostadsrätter har under samma tid varit i det närmaste oförändrade, samtidigt som de stigit med 4 procent i Mjölby och 10 procent i Motala. I övriga kommuner har för få affärer gjorts för att Svensk Mäklarstatistik ska uppge en procentsiffra.

Sammantaget har länets bostadsrätter blivit 5 procent billigare. Det kan jämföras med rikssnittet som är minus 1.

På villasidan är det i stället Norrköping som redovisar ett pristapp på årsbasis: minus 7 procent. Motalas villapriser har varit oförändrade medan Linköpings stigit med 1 procent och Mjölbys med 3. Sammantaget ligger Östergötlands villapriser kvar på samma nivå som vid denna tid i fjol, vilket även gäller för riket i stort.

Artikelbild

| Östergötlands bostadsrättspriser har gått upp det senaste kvartalet – men är lägre än för ett år sedan.

Åt vilket håll är priserna på väg just nu, då? Här finns statistik för det senaste kvartalet och den är inte alldeles lättolkad. Siffrorna spretar rejält.

Sveriges bostadsrättspriser har under den tremånadersperioden gått ner med 2 procent, medan Östergötlands stigit med 3 procent. Norrköping toppar med 4 procent, följt av Linköping 2, Motala 0 och Mjölby minus 7.

Sveriges villapriser har under samma kvartal fallit med 1 procent och samma siffra noteras för Östergötland. Linköpings priser steg med 1 procent, Mjölbys var oförändrade medan Motalas föll med 2 procent och Norrköpings med 4.