Ett omfattande släckningsarbete har under de senaste dagarna pågått i trakten av Tjällmo för att bekämpa skogsbranden. Även i Godegård och Norrköping har skogsbränder uppstått och bekämpats under veckan.

Med anledning av branden i Tjällmo har polisen upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet. Polisen misstänker att branden uppstod i samband med skogsarbete i området. Polisen försöker nu ta reda på vilka personer och vilka företag som har utfört arbete i området. Ingen person är dock formellt misstänkt.

Vi pratade på torsdagen med företrädare för skogsägare i Östergötland för att fråga hur de arbetar med att förebygga skogsbränder.

Artikelbild

| Branden i Tjällmo misstänks ha brutit ut i samband med skogsarbete. (Bilden är tagen i ett annat sammanhang. )

–  Vi har lokala samråd där vi och entreprenörerna kommer överens om lämpliga åtgärder de närmsta dagarna. Det kan till exempel handla om att flytta maskiner till områden med lägre risk eller att ta av band och kedjor från maskinerna för att undvika gnistbildning. Vi använder även brandvakter och utför en del arbete under nattetid, säger Magnus Petersson, chef för skötsel och entreprenörsutveckling på Södra, vars medlemmar äger cirka hälften av skogsmarken i Götaland.

Risken för skogsbränder anses vara störst på eftermiddagen – när sol och vind har torkat upp den fuktiga marken.

– Vi har ett besvärligt läge där det finns både risk för gräsbränder och skogsbränder. Vi följer SMHI:s brandriskprognoser noggrant, säger Magnus Petersson och fortsätter:

– Men det är viktigt att komma i håg att de flesta bränder inte orsakas av skogsbruket. Det rörliga friluftslivet orsakar fler bränder.

Bengt Palmqvist är skogsförvaltare och enhetschef med ansvar för de cirka 13 000 hektar skog som Linköpings stift äger.

– Vi äger bland annat skog i ett område alldeles i närheten av där det brinner i Tjällmo. Det är naturligtvis en bekymmersam situation.

Palmqvist säger att stiftet för närvarande endast har en skogsmaskin i gång – och det i ett område i norra Småland för att förhindra skador av granbarkborrar.

– Det gäller att vara på sin vakt för att förhindra gnistbildning. I det här läget undviker vi att utföra arbete som har med markberedning och skotning att göra. Där är risken för gnistbildning som störst.

Jan Orke är regionchef för Holmen skog, som består av tre regioner. Östergötland ingår i den södra regionen som innefattar cirka 70 000 hektar skogsmark.

– När brandrisken är hög så samråder vi alltid med de entreprenörer vi arbetar med för att se vilka förutsättningar varje avverkningsområde har. Vi gör en gemensam bedömning över situationen och därefter beslutar på vilket sätt vi ska genomföra avverkningen eller om vi ska helt avstå, säger Jan Orke.