– Det viktigaste målet är att våra elever ska må bra i skolan och skonas från misslyckanden. Vi vill att alla elever ska få de förutsättningar som de behöver för att klara skolan och konkret är målet att fler ska gå ut med betyg från årskurs nio, berättar psykologen Stina Danielsson.

Tillsammans med sina kollegor vid den centrala elevhälsan tar hon emot oss vid Brandvägen i Kisa. Sedan två år tillbaka driver Kindas och Åtvidabergs kommuner samverkansprojektet Samma koll, som har till syfte att förbättra kontakten mellan skolorna, socialtjänsten, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin och genom tidiga insatser förebygga utanförskap. I samband med detta har den centrala elevhälsan utvecklats ytterligare.

– Samverkansprojektet innebar en förstärkning av den centrala elevhälsan med arbetsterapeut och skolsocionom och under samma tid har vi även fått förstärkning mot förskolan och med fler kuratorer. Vi har verkligen upplevt ett uppsving, berättar Danielsson och Kajsa Svensson, logoped, fortsätter:

Artikelbild

– För mig, som har varit hemma med barn i några år, innebär det en stor skillnad att hela elevhälsan sitter tillsammans. Vi är numera ett samlat team och har bättre förutsättningar att samarbeta.

Med stöd av samverksansprojektet och den nya verksamhetschefen Christina Staf kunde den centrala elevhälsan, för närmare ett och ett halvt år sedan, påbörja en satsning mot tillgängliga lärmiljöer. Sedan dess har skolpersonal fått ökad kunskap om allt från kognition och språksvårigheter till vikten av relationer och hur olika elever kan uppleva klassrummet. Dessutom har båda fysiska och praktiska anpassningar gjorts för en mer tydliggörande pedagogik och en ökad studiero.

– Vi vet att ungefär 30 procent av våra elever har behov av stöd, och det är inte alla av dem som har en diagnos. I och med det började vi prata om att vi ville göra skolan tillgänglig för alla och då handlar det om att hitta anpassningar som gör att eleverna slipper att bli utpekade, att vi skapar en miljö som tillåter att man får vara den man är, förklarar specialpedagogen Else-Marie Isaxon.

Under våren kommer arbetet med tillgängliga lärmiljöer att implementeras i Kindas förskolor, detta för att skapa en röd tråd genom hela skolgången.

Artikelbild

| "Det är bara fantasin som sätter gränser", säger arbetsterapeuten Matilda Bönner om de anpassningar som kan göras på skolorna och i klassrummet.

– Det här är inget som vi fixar till på ett år, utan det här kan man utveckla i all oändlighet, det är bara fantasin som sätter gränser. Projektet kommer att fortsätta och vi vill skala upp det hela och få ännu större spridning, avslutar arbetsterapeuten Matilda Bönner.