Läkemedel är tåliga saker och svåra att bryta ner. Så när läkemedel från privatpersoner, företag och sjukhus läcker ut i naturen kan de vara svåra att bli av med, och ha negativa effekter på sin omgivning.

– Det finns studier som visar på förändrat beteende hos fiskar, där de blivit aggressiva och orädda när de fått i sig läkemedel. Man vet inte hur alla organismer påverkas men läkemedel är svåra att bryta ner så det kan bli problem, säger Sabina Hoppe, utredare på miljöanalysfunktionen vid Länsstyrelsen Östergötland.

Tillsammans med sju andra länder runt Östersjön är Sverige med och gör någonting åt läkemedelsutsläppen. Länsstyrelsen Östergötland är en av många aktörer i projektet CWPharma, och man har samlat in vattenprover från Vättern, Boren, Dovern, Glan, Stångån, Svartån och Bråviken.

– Syftet med projektet är att få en bättre överblick över läkemedelsutsläppen, men en bieffekt blir förhoppningsvis att vi får bättre reningsmetoder och mindre läkemedel i miljön, säger Sabina Hoppe.

Prover har tagits i december förra året och under sommaren, och de är nu skickade till ett laboratorium i Helsingfors för analys. Förhoppningen är att se hur mycket läkemedel som finns i de olika vattendragen, hur läkemedlen flödar och på vilka platser utsläppen är som värst. Förutom kartläggningen av de olika vattendragen har man även tittat på reningsverks olika sätt att minska utsläppen och andra åtgärder som miljömärkning av läkemedel. De bästa metoderna för att reducera utsläppen ska sedan sammanställas.

– Det kommer säkert alltid att finnas läkemedel i vattendragen, men det finns sätt att hantera det. Man måste börja någonstans och genom att kartlägga flöden, jobba med rening och mjuka åtgärder, som att prata om effekterna av läkemedelsutsläpp, så kommer vi en ganska bra bit på vägen.

För privatpersoner gäller det framför allt att lämna in överblivna läkemedel istället för att spola ner dem i toaletten. Man kan även fråga om mer miljövänliga alternativ till vissa läkemedel.

– Vi hoppas att det här ska vara en ögonöppnare för hur mycket läkemedel som finns i vattnet, säger Sabina Hoppe.