Planen vänder sig bland annat till markägare, verksamhetsutövare, myndigheter och samhällsplanerare.

I korthet handlar det om att planera för människors liv och leverne på ett sådant sätt att det stör det som kallas grön infrastruktur så lite som möjligt.

Det handlar om att förvalta naturen på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden bevaras och att vi människor kan dra nytta av det gratisarbete som naturen förser oss med. Som att växter renar luften, buskar dämpar buller och bin pollinerar grödor.

Den framtagna handlingsplanen visar att det finns flera värdefulla naturmiljöer i länet och planen innehåller kartor och rekommendationer för det som behövs göras för att både behålla och utveckla dem.

Lars Gezelius, projektledare för grön infrastruktur skriver i ett pressmeddelande att vi måste lägga större vikt vid hur naturen i landskapet hänger ihop för att utvecklingen för den biologiska mångfalden ska vändas i positiv riktning.