De sjukvårdande verksamheterna i Region Östergötland går med historiskt stora underskott. I augusti visade helårsbedömningen ett minus på totalt 441 miljoner kronor. Prognoserna pekar att om den nuvarande trenden fortsätter riskerar sjukvården att få ett underskott på nära en miljard år 2021.

Tidigare har de sjukvårdens blödande ekonomi räddats av den totala budgeten inom Region Östergötland, men nu har även det halmstrået försvunnit. De senaste siffrorna visar ett minus på 160 miljoner kronor.

– Det är första gången sedan 2003 som vi kommer stå med ett underskott med regionens totala ekonomi, säger Marie Morell (M), oppositionsråd.

I finansplanen beskriver KD och M inte några konkreta sjukvårdsområden som ska prioriteras de kommande åren. I stället handlar det om att höja blicken och se över hela sjukvårdssystemet med alltifrån riktlinjer, ledningsorganisation till vem som ska bestämma var patienter ska ligga.

–   Vi har tagit fler och fler beslut som har varit inne och petat i systemet som gör att man inte vet vilka mandat en chef i första linjen har. Det är en sådan oklarhet att våra högsta chefer blir uppringda mitt i natten och ska bestämma vilket rum en patient ska ligga, det går inte i en organisation med 13000 anställda, säger Marie Morell.

I finansplanen listar KD och M nio punkter som ska ta första stegen till att vända vårdkrisen. Bland annat vill de tajta till förhållandet mellan regionstyrelsen som äger den regiondrivna sjukvården och hälso- och sjukvårdsnämnden som fördelar pengarna i sjukvården.

– Regionstyrelsen och nämnden lever i varsin värld, säger Fredrik Sjöstrand (M) och nämner att han nämnden exempelvis sällan diskuterat den övergripande ekonomin.

KD och M vill även att ersättningssystemet ses över. Kliniker inom slutenvården ska ha en flexibel ersättning utifrån vårdtyngt och patientflöden. De vill fortsätta utveckla primärvården som första linjens sjukvård och att resurser kan överföras från slutenvården till primärvården när patienter slussas över till vårdcentralerna.

För att säkra upp bemanningen föreslår de enade partierna att avskaffa bonussystemet för 24-7-verksamhet och ersätta det med ob-tillägg för samtliga yrkesgrupper.

Ett annat område som KD och M vill sätta fokus på är frågor som hanteras av regionutvecklingsnämnden, den nämnd som skapades när landstinget blev region. Det handlar bland annat om att utveckla näringslivet, ett område som ger viktiga intäkter i kassan till regionen.

– Regionutvecklingsnämnden har gjort ett bra jobb men har inte fått något stöd egentligen av den högsta ledningen i regionstyrelsen, säger Per Larsson (KD).