– Egentligen efterfrågar vi ett nationellt förbud, men eftersom att det inte verkar bli verklighet ser vi positivt på att göra lokala initiativ. Vår allmänna levnadsstandard har inte sjunkit så lågt i Sverige så att det skulle legitimera att man söker sig ut på gator och torg för att hitta medel till sin försörjning, menar Kindapolitikern Christian Nordin Olsson (SD).

Vid måndagens kommunfullmäktige förväntas politikerna anta nya lokala ordningsföreskrifter, bland annat gällande användningen av pyrotekniska varor och förtäringen av alkoholhaltiga drycker inom vissa områden. De nuvarande riktlinjerna klubbades för mer än 20 år sedan, 1996, och behöver moderniseras. I samband med beslutet anser Sverigedemokraterna att man bör göra tillägg, tillägg som förbjuder tiggeri.

– Det vi vill är att Kinda följer Vellinges linje där man bifogade en bilaga för att mer specifikt peka ut begränsade områden för förbudet, eftersom domstolsprövningen konstaterade att ett allmänt förbud rakt av var en alldeles för stor inskränkning, berättar Nordin Olsson och fortsätter:

Artikelbild

| "Vi hävdar att det är ett klokt steg att ta", säger Kindapolitikern Christian Nordin Olsson (SD).

– I Kinda skulle dessa områden i huvudsak gälla runt butikerna i våra större orter, där det i dag förekommer tiggeri. Det finns inga skäl för att det ska förekomma överhuvudtaget.

Skulle ett förbud ge några positiva effekter?

– Polisen gör bedömningen att det förekommer kriminalitet kopplat till tiggeriet, alltså organiserad brottslighet sprunget i människohandel. Genom att ta aktiv ställning mot det, och att tiggeri inte är något som bidrar till att människor kommer närmare en bättre levnadsstandard, hävdar vi att ett förbud är ett klokt steg.

Bör man inte göra insatser för att lösa källan till problemet?
Artikelbild

| "Vi vill inte ha Vellingemodellen i Kinda", säger kommunstyrelsens Conny Forsberg (S), i mitten, som har en stor politisk majoritet bakom sig.

– Man kan se att det har gjorts mycket på EU-nivå, jag tror Sverige också har varit med för att stötta på plats, men tiggeri är ju ett fenomen som inte har försvunnit, så uppenbarligen ger det inte tillräcklig effekt.

Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) är helt och hållet emot att införa ett tiggeriförbud, liksom en stor majoritet av Kindas partier.

– Vi tycker att det är ett extremt kontroversiellt förslag och och vi vill inte ha Vellingemodellen här i Kinda. Min personliga åsikt är att det är tråkigt att tiggeri förekommer, det ska det inte behöva göra i Sverige, men jag tycker inte att det är något stort problem. Det är var och en fritt att ge pengar till tiggare, men om vi skulle sluta med det skulle det få en självsanerande effekt, säger han.