Med titeln ”The Baltic sea” förmedlas motiv som inspirerats av Lennart Hammarlunds sommarvistelser i trakten av S:t Anna. Det spontana färgflödet, här och var linjerat eller geometriskt avgränsat, präglar känsloupplevelserna i kustlandskapet. Friskt i den orangevarma kvadraten gör flickan ett ”hopp i böljan blå”, och med energi möts det rosaskimrande nakenparet i vattenskvalpet under den grönskande blomsterprakten.

Det sistnämnda motivet får mig att tänka på både Evert Lundquists nyexpressionism och Peter Dahls ”Bellmansvit”.

En längre svit med halvabstrakta motiv påminner starkt om Francis Bacons färgupplösta surrealism. Det är bland annat den diagonalt utsträckta nakenvarelsen i ”Somna i solen”, och den stolsittande figuren i motivet ”Den röda”. De känns alla spänstigt personliga med sin färglinjerade energi. Spännande är också det stiliserade landskapsutsnittet ”Blommande hällar”, där man på de vitgrå klipporna, med stråk av gult och grönt, också kan urskilja små minilandskap i helheten. Upplev Lennart Hammarlunds utställning med öppna sinnen!