De fyra länsstyrelserna runt Vättern har valt att inte införa något saluförbud, trots att Livsmedelsverket för någon vecka sedan larmade om att Vätternsik innehåller höga halter av miljögifterna dioxin och pcb. Uppgifterna kommer från ett forskningsprojekt som Havs- och Vattenmyndigheten bedriver i Vättern.

Inget saluförbud

– Tillsammans med Livsmedelsverket har vi kontrollerat värdena ytterligare. Det visar sig att de genomsnittliga värdena för sik inte överskrider gränsvärdet utan ligger på 98 procent av det. Det är stora och gamla sikar upptagna på områden som yrkesfiskare inte har tillgång till som visat sig ha förhöjda dioxinhalter, säger Helen Loor, som är länsveterinär i Östergötland.

Artikelbild

Vättersik

I avvaktan på att ytterligare undersökningar görs under sensommaren och hösten på fisk som tagits upp inom ramen för forskningsprojektet blir det inget saluförbud för sik från Vättern.

Följ kostråden

– Håller man sig till samma kostråd som Livsmedelsverket rekommenderar för de fiskar som är undantagna från EU:s gränsvärde för dioxin ska det inte föreligga någon hälsorisk. Bland dem ligger sik dessutom lägst, säger Helen Loor.

De fiskslag som får säljas i Sverige, trots att de har högre dioxinhalt än EU:s gränsvärde är strömming/sill samt vildfångad lax, öring och röding från Östersjöområdet, Vänern och Vättern. Barn och kvinnor i barnafödande ålder ska inte äta dessa fiskar mer än 2-3 gånger per år. Den rekommendationen gäller nu även sik.

– Andra ska inte äta dessa fiskar mer än en gång per vecka. Gör man det oftare kan det innebära en hälsorisk, säger Helen Loor.

"Rörande överens"

Hon är nöjd med att de fyra länsstyrelserna – Jönköping, Östergötland, Örebro och Västra Götaland – inte inför ett saluförbud för sik i dagsläget.

– Det känns som ett bra beslut. Vi kan ha kvar yrkesfisket i Vättern och lokala producenter kan fortsätta att röka sik för marknader och till julhelgen. Vi har varit rörande överens om detta, säger hon.