Räddningstjänst är på plats.

Trafikverket bedömer att händelsen har stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Varningen gick ut klockan 09.54 på måndagen och trafiken bedöms påverkas fram till 10.30

Uppdatering klockan 10:20: Trafiksituationen ej längre påverkad.