Räddningstjänst är på plats.

Varningen gick ut klockan 16.26 på söndagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till 17.45

Uppdatering klockan 17:27: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.