Storbritannien/Australien Sjöfararen och upptäcksresanden Matthew Flinders kvarlevor kommer att begravas om i hans hemby Donington i östra England.

Flinders gav ut en bok där han beskrev sin resa runt Australien 1802–1803, och slog fast att landet var en sammanhängande landmassa. Han ses som en hjälte av många australier med europeisk härkomst, och har fått ge namn åt en mängd gator, städer och andra platser i Australien.

Flinders kvarlevor hittades i samband med en jätteutgrävning i London inför bygget av en höghastighetsjärnväg. Helen Wass, som chefar över utgrävningsprojekten i samband med järnvägsbygget, tycker att det är passande att Flinders sista resa blir till sin hemby, vilket anhöriga önskat.

Den här lokala killen från Donington satte Australien på kartan till följd av hans uthållighet och expertis som navigatör och utforskare, säger Wass.