Sju konstnärer samsas i det lilla, vackra rummet. Skillnaderna är dessutom betydande när det gäller uttryck och kraft i anslaget. Det skulle kunna bli osammanhängande. Men hängningen är så väl genomförd att det blir en fungerande helhet.

Krister Johansson är ett välkänt namn i östgötska konstkretsar. Här deltar han med ett enda verk, utställningens största och mest anslående. Med minutiös noggrannhet och uppövat tålamod, har han skapat en blyertsteckning som åskådliggör livsbetingelserna på landsbygden för några generationer sedan. Samspelet mellan människa och natur, liksom människans respekt för naturen, framhävs genom en tät, mörk barrskog som på en gång är beskyddande och mystisk. Den trygghet ett barn kan uppleva uppe på en stenbumling är ett centralt tema i kompositionen.

Ulf-Johan Hård visar några fantasifulla målningar som för tankarna till östeuropeisk bildtradition. Det är små, egenartade "historier" ur vilka var och en kan bygga en egen berättelse.

Artikelbild

"Skylar", blyertsteckning av Krister Johansson, visar samspelet mellan människa och natur och är utställningens största verk.

Olof Nanneson målar i en välkänd och utåtriktad tradition. Hans alster liknar en rad andra konstnärers, där Gustav Rudberg kan tänkas utgöra en galjonsfigur. Nannesons bilder är vackra, med idylliska motiv. De fyller en annan funktion än den som vana konstbetraktare söker.

SIEVERT SJÖBERG

Deltagande konstnärer är: Olof Nanneson, Krister Johansson, Christina Sörensen, Marie Jonsson, Lars Pettersson-Udd, Mats Tusenfot och Ulf-Johan Hård.