Vårdkrisen i Region Östergötland går in på ett nytt år. Inte sedan 2003 har ett underskott i de sjukvårdande enheterna gjort så stort hål i plånboken för den totala budgeten för Region Östergötland. Tidigare år har underskotten i sjukvården räddats av Region Östergötlands totala budget där man haft ett eget kapital att ta av. Men som vi tidigare har berättat blir det troligtvis ett underskott på cirka 160 miljoner kronor för 2018. På regionfullmäktige i november togs ett beslut som innebar att politikerna har godkänt ett underskott på drygt 1,2 miljarder kronor mellan åren 2019 och 2021.

Medan politikerna räknar pengar försöker verksamheten få vårdplatserna att räcka till. Under hösten har sjukvården fått gå upp i stabsläge vid flera tillfällen, senast förra veckan då patienttrycket blev för högt. Resultatet blev bland annat inställda operationer, enligt Ditte Persson Lindell, vårddirektör och biträdande regiondirektör.

–  Vi hade en väldigt besvärlig situation under torsdagen och fredagen förra veckan. Det blev framför allt ett hårt tryck på den akuta verksamheten. Men det lugnade sig på fredagen, säger hon.

Då hade några patienter fått boka om sin operationstid, en och annan fått lämna sjukhuset och extra personal kallats in.

Det är en situation som har blivit något av en vardag i sjukvården. Det blir en utmaning minst sagt för de politiskt valda ledamöterna som ska axla sjukvårdsuppdraget de kommande åren.

På agendan för sammanträdet på tisdag finns den elfte delårsrapporten som återigen visar röda siffror som indikerar svåra tillgänglighetsproblem inom flera sjukvårdsverksamheter.

– Vi har tillgänglighetsproblem på ganska bred front, det går inte åt rätt håll, och vissa områden är lite värre än andra, säger Fredrik Sjöstrand (M) som fortsätter sitt uppdrag som oppositionsråd i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Är det dags att höja skatten?

– Den diskussionen är inte uppe på bordet just nu men det är bara att titta på prognosen framåt, den kommer väl att komma. Först måste man få stopp på blodflödet av pengar ut.

På ordförandeposten finns numera Thorbjörn Holmqvist (S):

– Vi hoppas i första hand att staten kan komma in med skattebidrag som ska ge en del, sedan om det räcker eller ej får vi se.

Men det är inte utseslutet att höja skatten?

– Ingenting är uteslutet.