Det är Regionfastigheter i Östergötland som skärskådar önskemål och krav för morgondagens folktandvård och vårdcentral i Kisa.

Men också för en eventuell samordning med den kommunala hemsjukvården i Kinda, säger Charlotte Fredriksson, fastig­hetsförvaltare för folktandvården och centrala läns­delen inom Region Östergötland.

– Vi gör en förstudie över lokalbehovet så vi vet vilka ytor som behövs.

I förarbetet intervjuas personal som får berätta hur de arbetar i dag och framför allt hur de vill jobba framöver.

Förstudien sneglar åt två håll.

Antingen ombyggnation av nuvarande lokaler i Danbomsgården eller nybyggnation om det visar sig vara kostnadsmässigt fördelaktigare.

– Nuvarande lokaler har några år på nacken och det finns ett behov att få till en bättre arbetsmiljö och ett bättre flöde, säger Charlotte Fredriksson.

Här handlar det om att inventera patientflödet och hur medarbetarna rör sig i lokalerna. Allt för att en ny planlösning ska bli så smidig och lättillgänglig som möjligt.

Kindas utvecklingschef Mattias Nilsson och plan- och byggchef Kenny Wissmar informerades om det pågående arbetet nyligen.

Förstudien ska vara klar senast den 30 juni. När den är färdig ska den presenteras för regionens politiker och primärvården.

Därefter väntar beslut om fortsatt färdriktning för vårdcentralen, vilket kan ske först när sommaren 2018 är till ända.