Östergötland, som är ett stort skogslän, leder prisutvecklingen i södra Sverige. Här har priset på skogsmark stigit 7,9 procent under året, till 659 kronor per kubikmeter skog. Den uppgången är en fortsatt trend sedan föregående år då försäljningspriset på såld skogsmark, enligt LRF Konsult, ökade med 7,5 procent.

En förklaring är att konjunkturläget under hela 2018 var starkt i Sverige. Räntan var låg och skogsägaren fick bra betalt för sin skogsråvara. Intresset för att investera i skog var stort och högkonjunkturen avspeglas i prisbilden.

Statistiken visar dock en minskning av genomsnittspriset 2018 i norra Sverige med 3,4 procent. I Jämtland och Västernorrland har priset sjunkit 2,6 procent till 289 kronor per kubikmeter skog. I Norrbottens- och Västerbottens kustland har genomsnittspriset sjunkit 9,7 procent till 299 kronor per kubikmeter medan priset stigit 5,3 procent till 203 kronor per kubikmeter i norra Norrlands inland.

LRF Konsult tror att intresset för skog kommer vara fortsatt stort under 2019 och att marknaden för skogsfastigheter kommer vara stabil. Ränteläget kommer vara fortsatt lågt, trots att Riksbanken har höjt reporäntan samt signalerar fortsatta höjningar i lugn takt. Skogsägaren är generellt lågt belånad, efterfrågan är stor och skogsägaren får fortfarande bra betalt för sin råvara. Bromsar konjunkturen in kraftigt under året med lägre priser på skogsråvara som följd och ett lägre intresse för investering i skog, kan prisbilden för skogsfastigheter påverkas.