Anna Hektor är sedan 18,5 år tillbaka husmor på Åsbo skola i utkanten av Strålsnäs samhälle.

– Jag älskar mitt jobb och har alltid gjort det, men det är för tungrott här i köket. Det är under all kritik, säger hon och tänker både på att utrymmet är för litet och utrustningen är otillräcklig.

Ett par exempel. Stekbordet är litet och 35 år, golvgrytan är lika gammal och dessutom lite söndrig.

Artikelbild

| Länets bästa skolmat. Den fanns i Åsbo skola år 2010 enligt Correns jury. Anna Hektor tror att man skulle ha chans att vinna igen trots arbetsmiljöbristerna.

Ska det serveras hamburgare får Anna planera så att hamburgarna levereras först dagen innan så att de kan läggas på upptining direkt. Fryskapaciteten är på tok för liten och att skaffa en ny frys är inget alternativ när plats saknas.

De dåliga förvaringsutrymmena tvingar Anna att beställa hem varor tre gånger i veckan mot tidigare två.

På Åsbo skola görs det 160–175 lunchportioner varje dag mot cirka 100 när Anna började sin tjänst. Detta är problemets kärna.

Sedan tre år tillbaka gör skolan mat till Åsbogårdens förskola mitt över vägen. Det gick bra till att börja med, men blev mer ansträngt sedan förskolan ökades ut till 40 inskriva barn.

Artikelbild

| Anna Hektor. Hon älskar sitt husmorsjobb men tycker att utrymmena blivit för små och utrustningen för gammal. Stekbordet är 35 år.

En sak dock att det är ansträngt, en annan att det blir kaos.

Det tycker Anna att det blev när hon utan förvaring i höstas fick höra, samma dag som det trädde i kraft, att nu skulle också all förskolepersonal äta skolmaten.

Ett politiskt beslut hade tagit att den skulle vara gratis för personalen när de åt med barnen.

– Tio vuxenportioner till. Det var mer än vad vi mäktade med, säger hon om det dilemma som hon och hennes arbetskamrat Annette Schultz hamnade i och som även drabbade andra kök i Boxholms kommun.

Att Annette fått sin tjänst utökad med en halvtimme om dagen har dämpat stöten i Åsbo, men givetvis inte löst problemet med underdimensioneringen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har kännedom om situationen. Biträdande rektorn Jonas Wass, som i dagarna återgår i tjänst efter pappaledighet, har fått politikernas uppdrag att leda en arbetsgrupp för att se över arbetsmiljön både för Åsbo skola i stort och Åsbogårdens förskola.

– Huvudsakligen handlar det om köket på skolan, kommenterar Hans Sjögren (S), barn- och utbildningsutskottets ordförande.

Anna Hektor säger att hon och hennes kollega i köket har två alternativa förslag. Det ena är en ombyggnad för att få mer döda utrymmen till fullo utnyttjade, det andra är en till- och ombyggnad som också skulle ge tillskott av ett klassrum.

Åsbo skolas kök har ett gott rykte som kraftigt förstärktes när skolan i en Correntävling år 2010 utsågs till att ha länets bästa skolmat. Anna beskrevs som en eldsjäl.

Anna Hektor säger att hennes frihet sedan dess blivit något beskuren. Hon tycker att det är både på gott och ont för verksamheten.

De principer som hon jobbat efter, och som en fackkunnig jury föll för, tillämpas än. Som att matsvinnet ska hållas nere till ett absolut minimum. Den som vill skrapa av en tallrik måste först gå ut till Anna i köket och ge en förklaring.

Skulle ni åter kunna vinna en tävling om bästa skolmaten?

– Ja, nästan. Jag kanske måste köpa lite mer färdiglagad mat idag för att hinna med, men antalet grönsaker har vi utökat mer och mer. Salladsbordet har blivit bättre.