Förra jul- och nyårshelgen hade Tjällmo förskola ett till två barn under klämdagarna. Utifrån den statistiken har kommunen valt att stänga verksamheterna i Tjällmo samma period i år och istället erbjuda motsvarande barnomsorg I Borensberg. 

Föräldrar framför kritik men Yvonne Larsén, verksamhetschef för kommunens förskolor menar att det finns flera anledningar till beslutet.

– Det handlar om samordningsvinster och att resursoptimera verksamheten. När vi väljer vilken förskola som ska hålla öppet utgår vi från beläggningsstatistik, organisation och samordning med kost och lokalvård.

Hon pekar på att Tjällmo förskola har haft mycket låg beläggning tidigare år.

– Det skulle bli mycket kostsamt att ha öppet, vi kan inte ha personal som arbetar i tolv timmar för att möta behovet av öppettider och det kan bli lite ensamt för både barn och personal.  

Flera föräldrar har framfört oro över att deras barn snabbt sätts i en ny miljön med ny personal i Borensberg. Men Yvonne Larsén pekar på att de arbetar för att barnen ska känna sig trygga. 

– Trygghet för barnen prioriteras. Varje förskola som har barn anmälda kommer bemanna den öppna förskolan och besökstillfällen anordnas för att skapa trygghet för barnen. I möjligaste mån bemannas fritidshemmen med för barnen känd personal eller kända vikarier.

Hon menar att vårdnadshavare inte ska behöva ta ut semester för att lösa barnomsorgen. 

– Kommunen erbjuder omsorg för de som behöver detta, både förskola och fritidshem, men för en del barn inte på den ordinarie förskolan eller fritidshemmet.