Swedbank har utgått från att en bostadsrättsförening behöver lägga undan minst 200-250 kronor per kvadratmeter och år för att klara normalt fastighetsslitage utan att låna pengar. Det kan handla om allt från nya hängrännor till tak eller stammar som måste bytas.

Få sparar tillräckligt

Men av de drygt 1 000 bostadsrättsföreningar över hela landet som banken studerat sparade 56 procent för lite och 18 procent ingenting alls. När större reparationer eller underhåll blir nödvändiga måste de föreningarna antingen låna mer av banken eller ta ut högre månadsavgifter. För föreningarna som inte sparar alls kan det betyda en höjning med 900-1 200 kronor i månaden för normaltrean, enligt Swedbank.

Enligt bankens privatekonom Arturo Arques kan mycket skyllas på att många föreningar blivit fartblinda av de senaste årens prisuppgångar och att de tänker kortsiktigt. När lägenheter ska säljas med god förtjänst ska månadsavgiften vara låg och då blir det inget utrymme för sparande. Det finns också en allmänt spridd uppfattning om att pengar är gratis på banken och att det är bättre att låna till reparationer.

Många tjänar

Det folk tittar på när de ska köpa en bostadsrätt är försäljningspriset och månadsavgiften och det är väldigt många som är intresserade av att månadsavgifterna hålls nere. Mäklarna gynnas av att priserna går upp, bankerna tjänar pengar när pantens värde ökar och byggföretagen tjänar på att de kan sälja nyproduktion till ett högre pris när marknadsvärdet på det befintliga beståndet ökar.

Många har underskott

När föreningarna tänker kortsiktigt och inte fonderar tillräckligt drabbar det nästa generation köpare, påpekar Arturo Arques.

Det finns ett klart rättviseperspektiv. Det är väl rimligt att de som bor i föreningen betalar för slitaget. Men om du skriver av en hängränna på 120 år så vet alla att de som bor i föreningen nu inte behöver betala, det får andra göra i framtiden.

Men det är inte bara dåligt sparande som bör oroa många föreningar, tillägger han.

Idag går hälften av bostadsrättsföreningarna med underskott och nu är räntan 1,5 procent. Då kan du tänka dig vad som händer när räntan är 3 eller 4 procent.

Mothugg från expert

Mats Lindbäck, expert på ekonomifrågor på branschföreningen Bostadsrätterna med 7 000 anslutna bostadsrättsföreningar, ifrågasätter slutsatserna i Swedbanks analys. Det går inte att sätta en norm för hur mycket en förening bör spara, det måste avgöras från fall till fall. Han håller dock med om att månadsavgifterna hålls nere, inte minst för att göra lägenheterna mer attraktiva på marknaden.

Syftet enligt lag och stadgar med en bostadsrättsförening är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och inte själva bostadsföreningens intressen.