Den nya lagstiftningen förbjuder handhållen elektronisk kommunikationsutrustning under körning. Länsförsäkringar Östgöta har de senaste fem åren sett en stor förändring bland försäkringstagare med bil i åldrarna 21–37 år.

– Skadekostnaden för den här gruppen har ökat med 30–40 procent. Den största ökningen står 23–25-åringarna för, säger Helena Hellstén, ansvarig för skadeförebyggande på Länsförsäkringar Östgöta.

Hon anser att mobilanvändning skulle kunna vara en förklaring.

Artikelbild

| Kritisk. Trafikforskaren Katja Kircher är kritisk till den nya lagen som riktas mot mobilanvändning under körning. Hon tycker att man bör fokusera på förarnas beteenden i stället.

– Många olyckor sker på platser där de inte borde ske, som raksträckor med öppen sikt. Den nya lagen kommer att leda till färre trafikolyckor, säger Helena Hellstén.

Motormännens trafiksäkerhetsansvariga, Carl Zeidlitz, är också glad i dag:

– Det är en stor framgång! En förkrossande majoritet av våra medlemmar och även en stor del av allmänheten anser att det inte är bra att köra bil och använda mobiltelefonen samtidigt.

Vad är problemet?
Artikelbild

| Välkomnar lagen. "Förbudet är en stor framgång", säger Motormännens trafiksäkerhetsansvariga, Carl Zeidlitz.

– När blicken och tanken flyttas från vägen till mobilens skärm ökar risken för olyckor. Många andra länder har ett förbud. Nu behövs det kampanjer från Transportstyrelsen, Trafikverket och polisen om det här ska efterlevas, säger Carl Zeidlitz.

Men trafik- och beteendeforskaren Katja Kircher på Väg- och transportforskningsinstitutet i Linköping (VTI), är skarpt kritisk till den nya lagstiftningen.

– Det finns ingen forskning som visar att en lagändring löser problemet. Mycket tyder snarare på att bilförare fortsätter att använda mobilen. Dessutom kommer annan teknik som smarta klockor och smarta glasögon. Och den är inte handhållen.

Hon menar att fokus borde ligga på beteendeförändringar i stället för lagstiftning.

– Lagstiftaren tror på en quick-fix som ska lösa problemet. Man har lyssnat till opinionen i stället för forskningen.

Är det ändå inte bra att börja med en lagstiftning?

– Det behövs en förståelse som får föraren att vilja göra rätt. Efter att Danmark införde förbud så bötfälldes tusentals människor. Det låter ju bra, men det är också ett tydligt exempel på att lagen inte fungerar.

Vilka åtgärder vill du se?

– Information och utbildning så att man skapar förståelse. Tekniska lösningar, ytterst handlar det om självkörande bilar men också om teknik som varnar för hinder och som varnar för olika risker i körningen. Eftersom det är stor risk att förarna fortsätter att använda elektronisk kommunikationsutrustning så behövs metoder som hjälper föraren. Och det kan handla om infrastruktur som underlättar eller tillåter mobilanvändning. Kanske fler ställen där man kan stanna och använda telefonen. Det krävs mer forskning kring detta, svarar Katja Kircher.

Dagens lagstiftning från 2013 bygger på att mobilanvändning är tillåten om den inte påverkar körförmågan "menligt" – alltså är farlig för bilkörningen. Mycket handlade då om att forskning inte visade någon skillnad mellan att tala i handhållen telefon och handsfree. Nu kompletteras lagstiftningen med att utrustningen inte får hållas i handen under körning.

– Den nya lagen är ett steg i rätt riktning eftersom man använder telefonen till så mycket mer än att prata i dag. Men det kommer att behövas fler insatser, säger Peter Larsson, trafiksäkerhetsexpert på Transportstyrelsen.

Enligt Peter Larsson har lagen inte fungerat eftersom det i många fall inte har gått att lagföra förare för mobilanvändning under körning.

– Det har varit enklare för polis och rättsväsende att sikta in sig på det som mobilanvändningen har lett till: Missad stopplikt, körning över heldragen linje och liknande. Den nya lagstiftningen blir tydligare. Den visar att det inte är okej att använda handhållen telefon eller annan elektrisk kommunikationsutrustning. Sedan får vi gå vidare med de andra insatserna, säger Peter Larsson.