– Det har varit väldigt mycket snack och liten verkstad när det gäller förarlös passagerartrafik. Vi har identifierat ett område i Linköping där vi tror att det passar att testköra förarlösa bussar, säger Anna Anund, forskningschef på VTI i Linköping.

Satsningen beräknas kosta cirka 20 miljoner kronor och i slutet av 2018 eller början av 2019 beräknas trafiken kunna rulla. Flera aktörer är nu med på detta, vilket Anna Anund anser är särskilt avgörande.

– Det är inte bara några forskare eller ett enskilt företag som vill testa något i några veckor som ett demoprojekt. Nu är vi flera aktörer tillsammans som jobbar med det här och vi kommer nu att söka finansiärer, säger Anna Anund.

Linköpings universitet, kommunen, Trafikverket, dataföretaget IBM, Östgötatrafiken, trafikentreprenören Transdev är några som nu intresserar sig för projektet som handlar om allt från trafiksäkerhet till digitala tjänster.

– Jag tror att Linköping är en särskilt bra plats för det här. Det finns ett sammanhållet campus, och ett nytt bostadområde intill. Man är intresserad av utveckling här. Här finns också bra förutsättningar eftersom det inte är en storstad. Man ska komma ihåg att de flesta svenskar bor utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är bra att testa detta i en mindre stad.

Planen är att köpa eller hyra in två bussar som ska gå i trafik över ett relativt stort område: Från A-huset vid universitetet, ända ner till Vallastaden där linjen går runt i området.

– Därefter kan den köra ut till handelsområdet med Citygross, och så småningom ut till till Science park Mjärdevi. Sedan förbi VTI och så tillbaka till A-huset, säger Anna Anund.

Det finns liknande testprojekt, men omfattningen, antalet inblandade aktörer och driften i skarpt läge gör projektet till unikt.

– Det kommer att uppstå frågeställningar som är svåra att förutse när man har bussarna i drift. Just nu tittar vi på själva formen: Ska det finnas hållplatser eller ska man kunna stoppa bussarna var som helst, eller ska man kunna beställa trafiken till en plats?

Hur ska ni undgå att bussarna krockar?

– Hur de fungerar i blandtrafik är givetvis en av alla frågor. Bussarna kan nå en hastighet på 50 kilometer i timmen, men de kommer sannolikt att köras i 20–25 kilometer. Vad som kan hända är att de stannar väldigt ofta eftersom upptäcker ett hinder på vägen.

VTI har sedan tidigare ett samarbetsavtal med Linköpings universitet. I det här sammanhanget har man redan identifierat nära tio olika forskningsområden, bland annat kring autonoma funktioner, vintertrafik, olika tjänster och trafiksäkehet. Nu handlar det om att söka finansiering av projektet.

– Vi tror att man olika aktörer kommer att vara intresserade av olika saker. Fordonsindustrin kommer att vara särskilt intresserad av autonoma funktioner och vintertrafik. Trafikverket kommer sannolikt att intressera sig för trafiksäkerhet, Region Östergötland av olika tjänster och så vidare, säger Anna Anund.

På torsdagen 21 september föreläser Anna Anund om visionerna kring förarlösa bussar på bomässan i Vallastaden.