Intresset för de 100 platserna brukar vara extremt stort, med omkring 1 000 sökande. Det främsta skälet till att kanalbolaget nu vill ha in lite äldre personal är att man har haft svårt att bemanna slussarna under försäsong (mitten av maj till mitten av juni) och eftersäsong (mitten av augusti till slutet av september). Men man vill också ha en mer varierad slussvaktarkår.

– Vi tror att äldre personer, eller personer med olika bakgrund, kan tillföra något. Många som åker båt på kanalen är lite äldre så det kan nog bara vara bra med en blandning. Vi hoppas på att kunna ta in minst tio personer den här vägen, säger Maria Elken Persson, ekonomi, ekonomi- och HR-chef på Göta kanalbolag.

Arbetet blir detsamma. Förutom att öppna och stänga slussar ska slussvärden vara beredd att hjälpa båtgästerna, inte minst med information om kanalen och om upplevelser längs kanalen.

Artikelbild

| Skyltar, till Berg och Mem, intill Göta kanal.

– Man måste vara en social person, eftersom man lär känna båtgästerna lite på vägen. Man måste ha mycket ordning och reda, vara bra på att hålla tider. Och orka hålla igång hela dagen, beskriver Maria Elken Persson.

De flesta ansökningarna kommer av naturliga skäl från yngre personer, som har ett sommarlov att fylla med arbete. Men att vara ung är inte den enda egenskapen som bolaget efterfrågar.

– För att vara en bra slussvärd är det viktigaste att aktivt bemöta gästerna och kunna kommunicera med lugn och tydlighet vid slussningen, säger Maria Elken Persson.