Inte mindre än tre nya solcellsanläggningar har relativt nyligen installerats på Campus Valla vid Linköpings universitet. På Kärnhuset, som har den största anläggningen, finns numera 864 solpaneler som förväntas ge en årlig produktion på 230 000 kilowattimmar. Energi som ska försörja universitetets superdatorhall. Utöver solcellsanläggningen på Kärnhuset har Akademiska hus även installerat två anläggningar på A-huset och Fysikhuset.

Tillsammans med Kärnhuset samt en fjärde anläggning som finns sedan tidigare, kan Campus Valla få en årlig solelproduktion på hela 515 000 kilowattimmar. Det blir därmed det campus inom Akademiska hus bestånd med störst andel elenergi som produceras från solceller.

– Linköpings universitet ser mycket positivt på de satsningar med solceller som Akademiska hus gör på Campus Valla, då de ligger helt i linje med den miljöpolicy som LiU har, att minska vår miljöpåverkan, säger Anna-Karin Unger, miljökoordinator vid Linköpings universitet.

De tre solcellsanläggningarna som nu är i full gång bidrar till både Akademiska hus och lärosätets gemensamma strävan om ett hållbart campus. Anläggningarna blir också ett viktigt bidrag till Akademiska hus ambitiösa energimål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000.

– Solcellsanläggningarna på Campus Valla kommer verkligen att göra skillnad och säkra att en stor del av campusområdets energiförsörjning kommer från förnybar energi. Det är vi både stolta och glada över, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef för Akademiska hus.