Den aktuella platsen en bit utanför centrala Sydney beskrivs i en rapport som betydande för att beskriva stadens historia. Parlamentsledamoten David Shoebridge uppmanar till bättre skydd av viktiga aboriginska platser.

Hela platsen är förstörd. Vi måste lära oss läxan och ändra lagen, säger han till Sydney Morning Herald.

På ett område om cirka 200 kvadratmeter hittades omkring 2 400 föremål. Platsen grävdes ut i samband med bygget av en kontroversiell spårvagnslinje i staden, som redan fått kraftig kritik för skenande kostnader och förseningar.

Många av föremålen är gjorda av flinta, ett material som inte finns i närheten, men som användes som barlast av brittiska fartyg och som antagligen kommer från Themsens flodbäddar i London.

Antagligen lastades flintan av i Sydney och upptäcktes av urinvånare som av nyfikenhet tog mineralen till en säker plats för att tillverka verktyg. Sedan spreds de över landet via traditionella handelsnätverk.

Platsen borde ha bevarats. Till syvende och sist är det en väldigt sorglig förlust av en plats som kunde ge information om de första kontakterna (mellan aboriginer och britter), säger Scott Franks, vars företag gett rekommendationer kring hanterandet av historiskt viktiga platser vid spårvägsbygget.