Arbetet vid järnvägsspåret strax norr om Rimforsa omfattar en sträcka på tre kilometer.

Per-Erik Danielsson, är projektledare vid Trafikverket region öst. Han berättar att kostnaden beräknas till tio-tolv miljoner kronor.

Då ingår en höjning av spåret med 20–25 centimeter.

Artikelbild

– Vi ska även förstärka tryckbanken vid sidan av spåret.

Opphems mosse är en flaskhals för tunga transporter.

– Det går att köra gods med lägre hastighet och vikt, men om vi kan ta bort nuvarande restriktioner vet vi inte än.

Spårbytet sker under tågfria timmar nattetid för att undvika trafikavbrott. Arbetet ska vara klart i början av december.

Upprustningen välkomnas av Michael Leijonhud vid Infrastrukturkansliet som verkar för Stångådalsbanans framtid.

– Ett ypperligt steg i rätt riktning.

Han berättar om ytterligare ett spårbyte på banan. En tolv kilometer lång etapp mellan Emmenäs och Ryningsnäs i trakterna kring Målilla och Mörlunda i Kalmar län.

– Det är den äldsta och mest slitna sträckan så även det är ett steg i rätt riktning, säger Leijonhud och fortsätter.

– Men vi behöver så mycket mera och det ska vi belysa på onsdag (1 november).

Då anordnar Infrastrukturkansliet ett rådslag i Linköping kring Stångådalsbanans framtid. Deltagare är beslutsfattare vid Trafikverket samt förtroendevalda i Östergötland och Kalmar län.