Händelsen tros ha inträffat någon gång mellan torsdagen och lördagen i förra veckan, då brottet upptäcktes. Inga brytmärken eller liknande har kunnat finnas på platsen.

Värdet på den stulna svetsen uppskattas till 10 000 kronor, med det finns ännu inget angivet värde på motorcykeln eller däcken.